Esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen

Saavutettavuus ja esteettömyys mahdollistavat ihmisten yhdenvertaisuutta. Fysioterapeutin osaaminen kohdentuu rakennetun ja luontoympäristön esteettömyyden arviointiin ja esteitä poistavaan suunnitteluun.

Fysioterapeutti toimii ympäristön suunnittelussa moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana sekä arvioi yhdessä asiakkaansa kanssa ympäristön toimivuutta suhteessa asiakkaan resursseihin ja toiminnan tavoitteisiin. Ympäristön suunnittelu voi kohdistua uudisrakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Uudisrakentamisessa esim. kodit ja julkiset rakennukset suunnitellaan siten, että erilaisen toimintakyvyn omaavat ihmiset voivat suoriutua elinympäristössä haluamallaan tavalla.

Korjausrakentamisessa tehdään toimintaympäristöön yksilöllisiä muutoksia, jotka edistävät ko. asiakkaan toimintakykyä. Varhaisella ympäristön suunnittelutyöllä voidaan vähentää terveyteen ja toimintakyvyn heikkenemiseen vaikuttavia riskejä esim. työympäristön suunnittelu. Myös luontokohteiden suunnittelussa esteettömyyden ja saavuttavuuden huomioiminen mahdollistaa turvallisen ja helpon liikkumisen kohteessa sekä palvelujen saatavuuden mahdollisimman monelle käyttäjälle, niin liikkumisrajoitteisille kuin ikäihmisille ja lapsille.

Toimintaympäristöjen suunnittelussa hyödynnetään teknologiaa turvaamaan ja helpottamaan ihmisen toimintaa. Teknologian tulee olla siten suunniteltua, että se tukee ihmisen toimintaa ja soveltuu myös erilaisia toimintaresursseja omaavan henkilön toiminnan tukemiseen. Erityisen tärkeää on ikäihmisten turvallisen kotona selviytymisen tukeminen teknologian keinoin. Fysioterapeutti hyödyntää digiteknologiaa esim. liikkumisen helpottamisessa (automaattiset oviympäristöt) tai toiminnallisuuden edistämisessä (säädettävät keittiökalusteet, äänimerkit kognitiivisen toiminnan tukena tai tilan hahmottamisessa). Digitaalisuus ja toiminta verkossa mahdollistaa käyttäjien toiminnan ajasta, paikasta ja toimintakyvystä riippumatta.

Koettu turvattomuus ei saa olla esteenä osallisuudelle. Esteettömyys tarkoittaa paitsi itse teknologian esteettömyyttä myös lähiympäristön, asuin- ympäristön ja yhteiskunnan esteettömyyttä. Fysioterapeutit toimivat tässä asiakkaan ja teknologian rajapinnassa. Näin he voivat vaikuttaa teknologian hyväksikäyttöön.

Fysioterapianimikkeistön mukaan esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät liikkumis- ja toimintakykyä tukevat apuvälinepalvelut sekä työssä selviytymistä tukevat fysioterapiapalvelut. Apuvälinepalveluissa fysioterapeutti arvioi asiakkaansa toimintaa ja sitä, minkälaisin apuvälineratkaisuin asiakas selviytyisi haluamallaan tavalla arjessaan. Fysioterapeutin ydinosaaminen apuvälinearvioinnissa kohdentuu ensisijaisesti liikkumisen apuvälinetarpeen arviointiin, apuvälineen valintaan ja apuvälineen käytön ohjaukseen. Työssä selviytymisen fysioterapiapalvelut sisältävät asiakkaan toimintatapojen arviointia ja ohjausta, asiakkaan työkyvyn arviointia ja työkykyä edistävää ohjausta sekä työympäristön muutostöiden suunnittelua ja toteutusta.