Teknologiaosaaminen

Teknologian avulla pyritään lisäämään ihmisten omatoimisuutta ja autonomisuutta sekä osallisuutta sosiaalisiin suhteisiin että yhteiskunnan toimintaan. Teknologiaa käytetään fysioterapiassa tukemaan asiakkaan tavoitteita osana välitöntä fysioterapiaa ja etäyhteyksien kautta ns. etäfysioterapiana.

Teknologian käyttö fysioterapiassa liittyy tutkimiseen, ohjaukseen ja neuvontaan, terapeuttiseen harjoitteluun ja fysikaaliseen terapiaan itsenäisenä toimintana, mutta myös osana laajempaa moniammatillista kuntoutusta. Fysioterapiassa korostuu teknologiaa hyödyntävä tutkiminen (esim. goniometrit, biofeedback, ultraääni), teknologian käyttöön liittyvä asiakkaan ja omaisten ohjaus, neuvonta ja motivointi (esim. aktiivisuusmittarit). Fysioterapiassa korostuu myös teknologiaa hyödyntävän terapeuttiseen harjoittelun suunnittelu, toteutus ja seuranta (esim. tasapainoon, kävelyyn ja lihasvoiman harjoitteluun liittyvä teknologia) sekä teknologian käyttö oireiden mukaisessa terapiassa, kuten esim. kivun tai lihastonuksen hallinnassa (esim. lihasstimulaattorit). Lisäksi teknologian käyttöön liittyy teknologian tai laitteen turvallisuus, yksilö, yhteisö ja ympäristötekijät huomioiden.

Etäfysioterapia tai etäkuntoutus tarkoittaa langattomien yhteyksien, kuten esim. netti- mobiiliyhteyden avulla asioimista. Fysioterapiassa se tarkoittaa esim. ääni- ja kuvakommunikaatioyhteyttä tai tekstin avulla tapahtuvaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tai erilaisten aktiivisuusmittarien (esimerkiksi askel- tai kiihtyvyysmittarien käyttöä) ja Internet sovellusten hyödyntämistä yksilö- ja ryhmäohjauksessa. Toiminta voi olla reaaliaikaista, ennakoivaa tai takautuvaa.

Fysioterapialle on ominaista sovellukset (laitteet, ohjelmistot ja palvelut), joita käytetään harjoitteluun ja fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Esimerkkejä edellä mainituista etäteknologioista ovat muun muassa fyysistä aktiivisuutta ja osallistumista edistävät syke- ja aktiivisuusmittarit, tietokoneohjelmistot, mobiilisovellukset ja erilaiset verkossa toimivat palvelut ja teknologiaa hyödyntävät pelit sekä ympäristöön kytkeytyvät tietotekniset laitteet ja sovellukset. Aitojen ympäristöjen lisäksi fysioterapiassa käytetään virtuaalisia ympäristöjä ja robotiikkaan liikkumis- ja toimintakyvyn sekä fyysisen aktiivisuuden harjoittelussa.

 

 

(Etä)teknologia on osa potilaiden/asiakkaiden fysioterapiaa (91%).
Fysioterapiassa sovelletaan monipuolisesti potilaiden/asiakkaiden toimintakykyä edistäviä apuvälineitä (74%).
Fysioterapiassa sovelletaan monipuolisesti potilaiden/asiakkaiden toimintakykyä edistävää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa (38%). 
Fysioterapiassa käytetään joustavasti potilaiden/asiakkaiden ohjaukseen, neuvontaan ja motivoitiin liittyvää etäteknologiaa (esim. älypuhelinsovellukset, internet ym.) (22%). 

Jyväskyln Yliopiston tekemässä fysioterapeuttien ydinosaaminen -tutkimuksessa teknologiaa ja apuvälineitä koskevat tulokset