Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on kuntoutualan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö,  joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA. 

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän ottaa huomioon eettiset ja lainsäädännölliset (liite 3) näkökulmat, fysioterapian vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Lisäksi hän huomioi asiakkaan ja perheen tilanteen ja toiminnan merkityksellisyyden.  

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä asiakkaan, muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Fysioterapeutit työskentelevät mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, erilaisissa kolmannen sektorin tehtävissä tai yrittäjänä.


Eurooppalainen osaamiskuvaus

ENPHEn ESCO työryhmä on rakentanut vuosien 2014-2016 aikana eurooppalaisen fysioterapeutin osaamiskuvauksen. Sen mukaan fysioterapeutti voi toimia seuraavissa rooleissa:

 • 1. Physiotherapy expert (asiantuntijana )
    1.1. Assessment skills (tutkimisenosaajana)
    1.2. Diagnostic skills (diagnosoijana )
    1.3. Intervention skills (terapeuttina)
 • 2. Communicator (vuorovaikutusosaajana)  
 • 3. Collaborator (yhteistyöosaajana)
 • 4. Manager (hallinnollisena osaajana)
 • 5. Health care promotor (terveyden edistäjänä)
 • 6. Reflective practitioner (itsensä kehittäjänä)
 • 7. Professional (vastuullisena asiantuntijana)

Raportti löytyy vuoden 2017 alussa ENPHEn kotisivuilta ja se on tarkoitettu eurooppalaisten fysioterapeuttikoulutusten, fysioterapeuttien sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön.

http://enphe.org/Portals/enphe/ESCO_report_ENPHE_recommendations_April_2017.pdf

Physiotherapists are autonomous health professionals who are responsible for developing, maintaining or restoring motor function and movement throughout the lifespan using evidence-based practice. They relieve pain and treat or prevent physical conditions associated with injury, disease or other impairments. Physiotherapists empower patients and their carers to manage the condition outside clinical settings. They work within their scope of practice and their professional Code of Conduct.

Määritelmä, ks. liite 4